Skip to content Skip to footer

Superkomputer dla naukowców SGMK – uruchamiamy konsultacje

9 kwietnia 2024 roku, podczas uroczystego otwarcia futurologicznego kongresu naukowego Futurist of The Year, pierwszego dnia kongresu, w którym trwają debaty o przyszłości technologii, Rektor Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika poinformował o inicjatywie wyposażenia uczelni w superszybki komputer, uruchamiając jednocześnie wstępne publiczne konsultacje w tej sprawie. To doskonała wiadomość dla wszystkich przedstawicieli świata nauki, w dniu trwającego na uczelni święta technologii i przyszłości technologii.

Szkoła Główna Mikołaja Kopernika, poszerza ofertę dla naukowców w obszarze wsparcia innowacji i badań naukowych i ogłasza rozpoczęcie szeroko zakrojonych konsultacji wstępnych dotyczących planowanej dostawy, instalacji i konfiguracji superkomputera wraz wyposażeniem superpracowni dla Kolegiów Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika.

Niniejsza inicjatywa ma szczególne znaczenie dla wsparcia nowatorskich projektów badawczych w obszarze astronomii, nauk przyrodniczych, ekonomicznych, medycyny, czy zastosowania sztucznej inteligencji (AI) do badań w wielu dziedzinach naukowych, także humanistycznych.

Szkoła Główna Mikołaja Kopernika jest zaangażowana w poszukiwanie rozwiązań, które odpowiadają na wyzwania współczesnego świata. Inwestycja w superkomputer jest krokiem naprzód w kierunku umocnienia pozycji jako ośrodka akademickiego oferującego naukowcom i studentom dostęp do najnowszych technologii.

Superkomputer SGMK, będzie integralną częścią krajowego zasobu obliczeniowego polskich ośrodków akademickich i będzie wykorzystany w projektach badawczych naukowców Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika i projektach badawczych współrealizowanych z partnerami z innych ośrodków naukowych w Polsce i zagranicą. Zgodnie ze strategią uczelni dążymy do wyjścia z ofertą współpracy do najważniejszych ośrodków naukowych na świecie także oferując szeroką współpracę w obszarze skoordynowanych ogólnopolskich projektów badawczych w zakresie przetwarzania i analizy ogromnych ilości danych z apomoca dostępnych w Polsce mocy obliczeniowych.

Konsultacje w sprawie zakupu superkomputera będą prowadzone z szerokim uwzględnieniem opinii społeczności akademickiej, ekspertów technologicznych oraz partnerów instytucjonalnych z całej polski, aby zapewnić, że inwestycja ta będzie służyła szeroko – polskiej nauce i społeczeństwu.

Wszystkich przedstawicieli świata nauki zainteresowanych współpracą przy tym przedsięwzięciu serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach.

 

 

 

 

Superkomputery w Polsce

Kraken

Kraken to uruchomiony w 2023 roku superkomputer stanowiący część Centrum Informatycznego TASK Politechniki Gdańskiej. Jego planowana moc obliczeniowa z końcem roku 2023 miała osiągnąć 13,6 PFlops, co powodowałoby, że w rankingu TOP500 znalazłby się najprawdopodobniej w top 100 najmocniejszych superkomputerów na świecie oraz plasowałoby go jako najszybszy superkomputer w Polsce.

www.pg.edu.pl

Athena

Athena to dotychczas najszybszy superkomputer w Polsce – nie uwzględniając nowo uruchomionego Kraken, który najprawdopodobniej osiągnie dwukrotnie większa moc obliczeniową. Athena zajęła 155 miejsce na liście TOP500 w listopadzie 2023 roku posiadając teoretyczną wartość 7.71 PFlops, a uzyskaną w testach 5.05 PFlops. Uruchomiona w 2021 przez Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH posiada w swojej konfiguracji 48 serwerów z procesorami AMD EPYC i 1 TB pamięci RAM (w sumie 6144 rdzenie obliczeniowe CPU) oraz 384 karty GPGPU NVIDIA A100.9 Wykorzystywana jest w różnych symulacjach, a także zagadnieniach AI oraz w badaniach z zakresu dziedzin nauk takich jak fizyka, chemia czy biologia i medycyna.

www.cyftonet.pl

Altair

Altair to superkomputer, który znajduje się w Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym afiliowanym przy instytucie Chemii Bioorganicznej PAN. Altair uzyskał zmierzoną moc obliczeniową rzędu 3.53 PFlops, a teoretyczną 5.88 PFLops. Z informacji z listy rankingu superkomputer posiada 63 360 rdzeni, procesory są modelu Xeon Platinum 8268 24C 2.9GHz w technologii Intel Cascade lake, a używanym systemem operacyjnym jest CentOS.

www.pcss.pl

Helios

Helios to superkomputer Akademickiego Centrum Komputerowego Cyfronet AGH. Zmierzona wartość Rmax dla Heliosa wyniosła 2.89 PFlops, a teoretyczna 3.58 PFlops. Maszyna używa procesorów generacji AMD Zen-4 (Genoa) i korzysta z systemu operacyjnego z rodziny Linuks o nazwie HPE Cray OS. Helios powstał jako wynik prac w koordynowanym przez Cyfronet projekcie Narodowa Infrastruktura Superkomputerowa dla EuroHPC – EuroHPC PL. Zrobiony został według projektu przez firmę Hewlett-Packard Enterprise w oparciu o platformę HPE Cray EX4000. Helios będzie dostępny nie tylko dla naukowców – w pierwszej połowie 2024 po zakończeniu instalacji i testów – ale także dla administracji publicznej. Ma wspierać rozwój i przyspieszenie wprowadzania nowych  technologii na rynek.

www.cyfronet.pl

Ares

Ares to superkomputer w Akademickim Centrum Komputerowym Cyfronet AGH. Zbudowany jest z serwerów obliczeniowych z procesorami firmy Intel (model Xeon Platinum), podzielonych na trzy grupy: 532 serwery, każdy wyposażony w 192 GB pamięci RAM, 256 serwerów, każdy posiadający 384 GB pamięci RAM i 9 serwerów, każdy posiadający 8 kart NVIDIA Tesla V100. Ares posiada zmierzoną wartość Rmax na poziomie 2.34 PFlops, a teoretyczną Rpeak na poziomie 3.51 PFlops. Od 2021 widnieje na liście Top500.

www.cyfronet.pl

Leave a comment