Skip to content Skip to footer

Mikołaj Kopernik o wartości pieniądza

Choć Mikołaj Kopernik kojarzy się głównie z odkryciami astronomicznymi, trwale zapisał się też w historii myśli ekonomicznej. Był jednym z pierwszych uczonych, który badał wartość pieniądza i jego psucie. Zainteresował się tymi kwestiami, gdy był administratorem Kapituły Warmińskiej. Problem dotknął go, kiedy wartość czynszów płaconych przez chłopów zaczęła spadać. Dostrzegł wówczas prawidłowość, która znana jest dziś w ekonomii jako Prawo Kopernika-Greshama. Na czym ona polega – dowiesz się z animacji.

Leave a comment