Skip to content Skip to footer

KONKURS „DOM KOPERNIKA”

Pierwszy etap konkursu dla maturzystów, studentów i absolwentów został zakończony. 30 osób zostało nagrodzonych udziałem w kongresie naukowym Futurist Of The Year 2024.

W finale konkursu “Dom Kopernika” wzięło udział 6 uczestników. Spośród 6 finalistów komisja konkursowa wyłoniła dwoje zwycięzców.

Serdecznie gratulujemy!

Regulamin Konkursu „Dom Kopernika”:

Konkurs „Dom Kopernika” to wyjątkowa okazja do bezpłatnego udziału w niepowtarzalnym, międzynarodowym, trzydniowym Kongresie futurologicznym (www.futuristoftheyear.com). Udział w Kongresie i w Finale Konkursu będzie okazją do poznania wielu międzynarodowych ekspertów, wykładowców i naukowców, wzięcia udziału w wyjątkowych warsztatach i wykładach przygotowanych specjalnie dla uczestników finału konkursowego, wreszcie wzmocnienia swojej wiedzy o przyszłości nowoczesnej technologii, w tym sztucznej inteligencji, bankowości i edukacji.

Do zgłoszenia dołączyć należy PRACĘ KONKURSOWĄ Konkursu sporządzoną osobiście przez kandydata i zapisaną w formacie PDF oraz spełniającą następujące kryteria:

1. Praca konkursowa stanowić ma artykuł pod tytułem „Mikołaj Kopernik – Futurist of the Year” o objętości minimum 5 stron formatu A4, napisany czcionką Arial 12 (lub równoważną).

2. Praca konkursowa powinna być sporządzona w języku polskim lub angielskim.

3. Praca konkursowa powinna stanowić uzasadnienie dla nominacji Mikołaja Kopernika do nagrody w jednej z następujących kategorii Plebiscytu odbywającego się pierwszego dnia Kongresu Futurist of the Year 2024: Astronomia, Gospodarka, Bankowość, Medycyna, Technologia, Prawo, Filozofia, Cyberbezpieczeństwo, Energetyka, Charytatywność.

4. Praca konkursowa powinna uwzględniać tematykę Kongresu Futurist of the Year 2024 w obszarach (do wyboru): technologii (w tym wykorzystanie sztucznej inteligencji), ekonomii (w tym bankowość i projekcje inflacji) oraz edukacji (w tym przyszłość kapitału żelaznego na uczelniach wyższych).

Konkurs „Dom Kopernika” jest skierowany do:

 • osób zainteresowanych pozyskaniem kart wstępu na Kongres Futurist Of The Year 2024 (www.futuristoftheyear.com),
 • osób niezainteresowanych studiami na SGMK, które chcą pozyskać karty wstępu na Kongres Futurist Of The Year 2024 i wziąć udział w trzydniowych zajęciach i finałach Konkursu „Dom Kopernika” w Warszawie,
 • maturzystów w 2024 roku – przewidziano trzy miejsca na studiach pierwszego stopnia w Szkole Głównej Mikołaja Kopernika (SGMK) na kierunku prowadzonym w ramach Kolegium Nauk Ekonomicznych i Zarządzania SGMK (pod warunkiem zdania przez Laureata Matury w 2024 roku),
 • studentów studiów pierwszego stopnia – przewidziano trzy miejsca na studiach drugiego stopnia w Szkole Głównej Mikołaja Kopernika (SGMK) na kierunku prowadzonym w ramach Kolegium Nauk Ekonomicznych i Zarządzania SGMK,
 • absolwentów studiów pierwszego lub drugiego stopnia – przewidziano trzy miejsca na studiach MBA (Bankowość i System Finansowy. Edycja II) w Szkole Głównej Mikołaja Kopernika (SGMK).

Harmonogram konkursu „Dom Kopernika”:

 • Zapowiedź Konkursu i ogłoszenie regulaminu: 15 stycznia 2024 r.
 • Przyjmowanie zgłoszeń do udziału w Konkursie (I Etap): od 1 lutego do 10 marca 2024 r.
 • Ogłoszenie składu Komisji Konkursowej: 19 lutego 2024 r.
 • Ogłoszenie wyników Etapu I Konkursu: do 20 marca 2024 r.
 • Przyznanie wyróżnień w postaci kart wstępu na Kongres: do 20 marca 2024 r.
 • Kongres Futurist Of The Year 2024: 9-11 kwietnia 2024 r.
 • Szkolenia, warsztaty i przygotowania z finalistami: 9 kwietnia 2024 r.
 • Etap II Konkursu: 10 kwietnia 2024 r.
 • Ogłoszenie Laureatów: 11 kwietnia 2024 r. podczas ostatniego dnia Kongresu Futurist of the Year 2024.
 • Zakończenie Konkursu: 11 kwietnia 2024 r.

W razie dodatkowych pytań, prosimy o kontakt poprzez e-mail: konkurs@domkopernika.pl.

Zapraszamy do udziału w Konkursie i życzymy powodzenia wszystkim uczestnikom! Zachęcamy również do sprawdzenia pozostałych strumieni Projektu „Dom Kopernika”: Start-up oraz Wydawnictwa.

Regulamin Konkursu „Dom Kopernika”:
Regulamin

Kwestionariusz rejestracyjny Konkursu „Dom Kopernika”

Warunkiem udziału w Konkursie „Dom Kopernika” jest poprawne wypełnienie wszystkich danych Formularza Zgłoszeniowego, wyrażenie zgody na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych, wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku oraz zapoznanie się i akceptacja Regulaminu Konkursu.

  Kategoria Konkursowa/ Kategoria osobowa

  Dane ogólne uczestnika Konkursu

  Dane kontaktowe


  Informacja o szkole/ uczelni


  Załączniki


  Deklaracja odnośnie II etapu Konkursu

  Deklaracja uczestnictwa w Kongresie Futurist Of The Year 2024

  Potwierdzenia i zgody  *Dane rodzica/opiekuna prawnego

  Oświadczenie

  Zgłoszenia na konkurs można dokonać poprzez formularz lub poprzez e-mail: konkurs@domkopernika.pl
  Regulamin konkursu: link

  Zapytaj sztuczną inteligencję