Skip to content Skip to footer

Sztuczna inteligencja w SGH: Przyciasny gorset czy sposób na wzrost efektywności?

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie wprowadziła nowe zasady wykorzystania sztucznej inteligencji (AI) w przygotowywaniu prac pisemnych, zakładając, że narzędzia te mogą być wsparciem dla studentów, ale nie mogą zastępować ich własnej kreatywności i refleksji. W wywiadzie dla HomoDigital dr hab. Tymoteusz Doligalski, przewodniczący zespołu ds. opracowania zasad wykorzystania AI w SGH, wyjaśnia, że reguły te nie zmieniają dotychczasowych zasad, lecz raczej doprecyzowują je, stawiając na samodzielność studentów.

Zasady te, wzorowane na regulacjach dotyczących prawa autorskiego i prawa prasowego, obejmują dziesięć obszarów, w tym ideację, pozyskiwanie wiedzy, pisanie, analizę danych i programowanie. Choć wykorzystanie AI może być pomocne w automatyzacji niektórych czynności, to nie może zastępować samodzielnych refleksji i wniosków studentów.

W procesie dydaktycznym, prace są poddawane analizie przez narzędzie antyplagiatowe JSA, które weryfikuje ich autentyczność. Pomimo rosnącej dostępności narzędzi AI, eksperymenty przeprowadzone na studiach wskazują, że sztuczna inteligencja nie zawsze jest przydatna w analizie konkretnych przypadków, szczególnie w przypadku zaawansowanych zagadnień ekonomicznych.

Jednak SGH nie tylko stawia na kontrolę, lecz także na edukację. Uczelnia wyposażyła się w narzędzie JSA oparte na AI, które pomaga w wykrywaniu plagiatów, ale także oferuje wsparcie dla studentów w doskonaleniu umiejętności pisania, analizy danych i pracy badawczej.

Dyskusje na temat zmian w tematyce prac dyplomowych oraz aktualizacji regulacji są nadal prowadzone, przy uwzględnieniu szybkich zmian w technologii AI. Celem jest nie tylko eliminacja plagiatów, lecz także rozwój kompetencji studentów, które będą przydatne w ich przyszłej pracy zawodowej.

Warto podkreślić, że regulacje dotyczące wykorzystania sztucznej inteligencji w SGH nie są reakcją na palący problem plagiatów, lecz raczej próbą doprecyzowania zasad i promowania samodzielnej pracy oraz rozwoju umiejętności badawczych studentów.

Cały wywiad można przeczytać pod tym linkiem: Wykorzystanie GenAI w SGH – regulacje to nie przyciasny gorset (homodigital.pl)

Leave a comment