Skip to content Skip to footer

Mikołaj Kopernik – astronom, ekonomista, wielki Polak

Z pewnością wiesz, że najważniejszym dziełem Mikołaja Kopernika jest praca „De revolutionibus orbium coelestium” („O obrotach sfer niebieskich”), ale nie mniejsze znaczenie ma traktat monetarny pt. „Monetae cudendae ratio” („O sposobie bicia monety”), którego pierwsza wersja powstała już w 1517 r., a ostateczne dzieło zostało wydane w 1528 r.

Zobacz film przedstawiający historyczny kontekst odkrycia przez Kopernika zjawiska psucia pieniądza i sformułowania teorii o wypieraniu lepszej monety przez gorszą (dziś znanej jako prawo Kopernika- Greshama).

 

 

gorszą (dziś znanej jako prawo Kopernika- Greshama).