Skip to content Skip to footer

Gerd Leonhard prelegentem na Kongresie Futurist Of The Year 2024 | Gerd Leonhard announced as a Speaker

Szanowni Państwo, z dumą przedstawiamy Gerda Leonharda jako jednego z prelegentów na Kongresie naukowym Futurist of The Year 2024 w ramach projektu Dom Kopernika. Gerd Leonhard – znany z głębokiego zrozumienia trendów technologicznych i zdolności do przewidywania przyszłości – zajmuje miejsce w czołówce najbardziej wpływowych wizjonerów świata.

Jego bogate doświadczenie i szerokie perspektywy uczyniły go jednym z najbardziej rozchwytywanych mówców na świecie, cieszącego się uznaniem za trafne prognozy dotyczące przyszłości technologii, gospodarki i społeczeństwa. Leonhard podzieli się swoją wizją przyszłości edukacji podczas trzeciego dnia Kongresu (11 kwietnia 2024), który będzie poświęcony właśnie tej tematyce.

Kongres Futurist of the Year 2024, organizowany przez Akademię Kopernikańską, Szkołę Główną Mikołaja Kopernika, Singularity University, Fundację Edukacji i Nauki Kopernik, Akademię Jagiellońską i innych partnerów, to wydarzenie o globalnym zasięgu, koncentrujące się na najnowszych trendach w technologii, bankowości oraz edukacji. Zaplanowany na 9-11 kwietnia w Warszawie w Ufficio Primo Kongres, zgromadzi znakomitych myślicieli, innowatorów i liderów z całego świata, aby wspólnie dyskutować i kształtować przyszłość naszej cywilizacji.

Kongres jest wydarzeniem o charakterze edukacyjnym, ukierunkowanym na rozwijanie i inspirowanie przyszłych liderów, a także na promowanie odpowiedzialnych i etycznych podejść do wyzwań, jakie niesie przyszłość. Aby wziąć udział w Kongresie, zapraszamy na www.domkopernika.pl od 19 lutego 2024 roku, kiedy to uruchomiona zostanie możliwość udziału w konkursie „Dom Kopernika”.

Gerd Leonhard – BIO

Gerd Leonhard jest uznawanym na całym świecie futurologiem, słynącym z przenikliwego intelektu i zdolności do przewidywania trendów technologicznych. Zdobył międzynarodowe uznanie jako jeden z dziesięciu najwybitniejszych prelegentów w dziedzinie futurologii, a niedawno został uznany „numerem jeden” wśród prelegentów wirtualnych w czasach pandemii COVID-19.

Leonhard ma na swoim koncie od 2004 r. prawie 2000 wystąpień w ponad 60 krajach, którymi dotarł do ponad 2,5 miliona odbiorców. Został wymieniony przez magazyn Wired jako jedna ze stu najbardziej wpływowych osób w Europie i jest uważany za „jednego z wiodących futurologów mediów na świecie” przez The Wall Street Journal. Jego lista klientów obejmuje wiele rządów, organizacji pozarządowych oraz firm z listy Fortune 500, w tym SAP, Microsoft, Google, VISA, Accenture, Deloitte, Motorola, KPMG, Sony, UBS, Tetra Pak, Mastercard, BBC, Unilever, Lloyds Bank, WWF, Sony, The Guardian, PwC, Siemens, RTL, The Financial Times, Ogilvy, Omnicom, Audi i wiele innych.

W swoich wystąpieniach promuje zrównoważone wartości, podkreślając znaczenie przewidywania, gotowości na przyszłość, przywództwa i odporności w obliczu niepewności. Jego znane i prowokujące prelekcje – zarówno na żywo, jak i wirtualne – słyną z bezkompromisowego i inspirującego stylu, będąc jednocześnie pouczającymi, humorystycznymi, motywującymi i zawsze osobistymi.

 

Gerd Leonhard announced as a Speaker

Ladies and Gentlemen,

We are proud to present Gerd Leonhard as one of the esteemed speakers at the scientific Congress, Futurist of The Year 2024, under the „Dom Kopernika” project. Gerd Leonhard, renowned for his profound understanding of technological trends and his ability to foresee the future, stands among the world’s most influential visionaries.

His extensive experience and broad perspectives have made him one of the most sought-after speakers globally, acclaimed for his accurate forecasts in technology, economy, and society. Leonhard will share his vision for the future of education on the third day of the Congress (April 11, 2024), dedicated to this very theme.

The Futurist of the Year 2024 Congress, organized by the Nicolaus Copernicus Academy, Nicolaus Copernicus Superior School, Singularity University, Copernicus Foundation for Education and Science, Jagiellonian Academy, and other partners, is a globally-reaching event. Focused on the latest trends in technology, banking, and education, the Congress, scheduled for April 9-11 in Warsaw at Ufficio Primo, will gather distinguished thinkers, innovators, and leaders from around the world to discuss and shape the future of our civilization.

The Congress is an educational event, aimed at developing and inspiring future leaders, and promoting responsible and ethical approaches to the challenges of the future. To participate in the Congress, we invite you to visit www.domkopernika.pl from February 19, 2024, when the opportunity to participate in the “Dom Kopernika” contest will be launched.

Gerd Leonhard – BIO

Gerd Leonhard is a globally recognized futurologist, famed for his piercing intellect and ability to predict technological trends. He has earned international recognition as one of the top ten speakers in futurology and was recently acclaimed as the “number one” virtual speaker during the COVID-19 pandemic.

Since 2004, Leonhard has performed nearly 2000 presentations in over 60 countries, reaching more than 2.5 million people. Wired magazine listed him as one of the 100 most influential people in Europe, and The Wall Street Journal regards him as “one of the leading media futurologists in the world.” His client list includes numerous governments, NGOs, and Fortune 500 companies, including SAP, Microsoft, Google, VISA, Accenture, Deloitte, Motorola, KPMG, Sony, UBS, Tetra Pak, Mastercard, BBC, Unilever, Lloyds Bank, WWF, Sony, The Guardian, PwC, Siemens, RTL, The Financial Times, Ogilvy, Omnicom, Audi, and many more.

In his speeches, he promotes sustainable values, emphasizing the importance of foresight, future-readiness, leadership, and resilience in the face of uncertainty. His renowned and provocative lectures – both live and virtual – are known for their uncompromising and inspiring style, while being educational, humorous, motivating, and always personal.