Skip to content Skip to footer

Dr Ousmène Jacques Mandeng ekspert Accenture w obszarze bankowości cyfrowej i fintech prelegentem na kongresie FOTY 2024

Dr Ousmène Jacques Mandeng jest założycielem i dyrektorem kolegium doradztwa strategicznego Economics Advisory. Obecnie związany z firmą Accenture firmą świadczącą usługi w obszarze wdrożeń aplikacji finansowych opartych na blockchain, zwłaszcza w wiodących projektach z zakresu CBDC  – Pieniądz cyfrowy banku centralnego. Jest ekspertem w dziedzinie ekonomii, bankowości cyfrowej, technologii finansowych i specjalizuje się badaniu wpływu pieniądza cyfrowego na rynki finansowe i międzynarodowego systemu walutowego. Pełnił wysokie funkcje m. in. Międzynarodowym Funduszu Walutowym. Obecnie jest członkiem gremium doradczego Bretton Woods Committe

Dr Mandeng weźmie udział w Kongresie naukowym Futurist of The Year 2024 i poprowadzi wykład pt. Pieniądz cyfrowy: większość pieniędzy jest cyfrowa, więc co nowego w pieniądzach cyfrowych?, w którym przedstawi analizę przyjęcia tokenów jako nowego formatu pieniądza w nowej infrastrukturze rynku finansowego jako metodę płatności obejmując klasyfikację pieniądza przyszłości, nowego pieniądza i walut cyfrowych.

Więcej informacji o Kongresie naukowym Futurist of The Year 2024 na stronie www.futuristoftheyear.com.

Dr Ousmène Jacques Mandeng  – BIO

Dr Ousmène Jacques Mandeng jest założycielem i dyrektorem kolegium doradztwa strategicznego Economics Advisory. Obecnie związany z firmą Accenture firmą świadczącą usługi w obszarze wdrożeń aplikacji finansowych opartych na blockchain, zwłaszcza w wiodących projektach z zakresu CBDC  – Pieniądz cyfrowy banku centralnego. Wcześniej Ousmène przez ponad 20 lat i pełnił funkcje na wysokich stanowiskach na rynkach finansowych oraz w Międzynarodowym Funduszu Walutowym. Regularnie komentował wpływ pieniądza cyfrowego i sprawy międzynarodowego systemu walutowego. Jest wykładowcą wizytującym London School of Economics and Political Science oraz członkiem Komitetu Bretton Woods. Uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych na London School of Ecinomics.