Skip to content Skip to footer

KATARZYNA CIECHOWICZ

Katarzyna Ciechowicz jest osobą wszechstronną, która łączy w sobie pasję do edukacji z umiejętnościami zarządzania i nauczania.
To doświadczona profesjonalistka w dziedzinie edukacji i zarządzania, posiadająca liczne osiągnięcia w różnych obszarach zawodowych. Jej ścieżka zawodowa obejmuje kluczowe stanowiska, na których wykazała się nie tylko fachową wiedzą, ale również zdolnościami organizacyjnymi i przywódczymi.
Aktualnie, zajmuje stanowisko Dyrektora ds. naukowych w Szkole Głównej Mikołaja Kopernika. Wcześniej, z powodzeniem, zajmowała stanowisko Dyrektora Dziekanatu w Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie. Jej doświadczenia zawodowe obejmują m.in. funkcję Kierownika Operacyjnego i Dyrektora ekonomiczno – finansowy w Futura Edukacja Sp. z o. o. oraz Dyrektora regionalnego i Wicedyrektor ds. kształcenia w NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o.o.
Posiada wszechstronne wykształcenie, ukończyła studia ekonomiczne o specjalności zastosowania informatyki w biznesie na Wyższej Szkole Ekonomiczno – Informatycznej w Warszawie. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu pedagogiki na kierunku Zarządzanie oświatą i e-marketing w Wyższej Szkole Pedagogicznej ZNP w Warszawie. Zdobyła również tytuły podyplomowe z matematyki i pedagogiki nabywając w ten sposób szerokie uprawnienia pedagogiczne.
Jej ścieżka rozwoju zawodowego obejmuje także liczne kursy, szkolenia i certyfikaty, potwierdzające jej nieustanne dążenie do doskonalenia umiejętności.