Skip to content Skip to footer

PROF. MARIOS LOUKAS

Marios Loukas uzyskał tytuł doktora medycyny na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Warszawskiego oraz doktorat z zakresu patologii. Prowadził badania podoktorskie w Klinice Uniwersytetu w Ulm w Niemczech, skupiając się na projektach związanych z arteriogenezą i angiogenezą.

Akademicką karierę rozpoczął na Harvard Medical School jako wykładowca, gdzie pełnił także funkcję instruktora laboratoryjnego na kursie ludzkiego ciała. W 2005 roku dołączył do Uniwersytetu St. George’a (SGU) w Grenadzie, gdzie szybko awansował na stanowisko profesora uczelni i kierownika Wydziału Anatomii.

W 2008 roku objął stanowisko Kierownika Wydziału Anatomii oraz Asystenta Dziekana Podstawowych i Połączonych Nauk o Zdrowiu na SGU. Pod jego kierownictwem założono innowacyjne działy Ultrasonografii w Nauce Medycyny oraz Wizualizacji Biomedycznej.

W 2012 roku dr Loukas objął stanowisko Dziekana ds. Badań Naukowych na Wydziale Lekarskim SGU, koncentrując się na budowaniu interdyscyplinarnej infrastruktury badawczej. Skupiał się na wsparciu badań translacyjnych oraz zacieśnianiu współpracy pomiędzy naukami podstawowymi a działami klinicznymi, w celu zwiększenia zaangażowania studentów i kadry naukowej w badania.

W 2015 roku został wybrany Prezesem Amerykańskiego Stowarzyszenia Anatomów Klinicznych. W tym samym roku został mianowany Dziekanem Nauk Podstawowych na Wydziale Lekarskim. Pełnił także funkcję Wiceprzewodniczącego Karaibskiej Agencji Akredytacyjnej ds. Edukacji Medycznej i innych Zawodów Medycznych. W 2021 roku został Dziekanem Wydziału Lekarskiego.

Dr Loukas ma bogaty dorobek naukowy, obejmujący ponad 900 prac w recenzowanych czasopismach naukowych oraz 20 monografii autorskich, w tym znane tytuły: „Gray’s Anatomy Review”, czy „McMinn and Abrahams’ Clinical Atlas of Human Anatomy”. Jest autorem i współautorem rozdziałów w wielu podręcznikach medycznych, w tym w „Gray’s Anatomy”. Dodatkowo pełnił rolę redaktora w kilku czasopismach naukowych i jest współredaktorem „Clinical Anatomy” oraz założycielem i redaktorem naczelnym „Translational Research in Anatomy”.