Skip to content Skip to footer

Jak bogaty jest Harvard? Jest większy od gospodarek 120 państw

Wielkość kapitału żelaznego funduszu uniwersyteckiego Harvardu, wynoszącego ponad 50 miliardów dolarów, jest największy spośród amerykańskich uniwersytetów i większa od PKB ponad 120 państw, w tym takich krajów jak Tunezja, Bahrajn, czy Islandia.

Dotacje stanowiły 45% przychodów uniwersytetu ze środków zewnętrznych, w tym darowizn i dochodów z funduszy, sygnalizując ważność finansowego wsparcia ze strony zamożnych absolwentów.

https://images.app.goo.gl/CD4uFV2hNXDZ33Wq7
https://images.app.goo.gl/CD4uFV2hNXDZ33Wq7

Uniwersytety zazwyczaj polegają na swoich funduszach na dofinansowanie działalności oraz udzielanie pomocy finansowej studentom.

Harvard w tym roku zapewnił ponad 850 milionów dolarów pomocy finansowej. Absolwenci z rodzin o rocznych dochodach poniżej 85 000 dolarów są w pełni finansowani przez Uniwersytet – nie płacą nic – a oczekiwane wkłady dla rodzin o rocznych dochodach między 85 000 a 150 000 dolarów wynoszą maksymalnie dziesięć procent rocznego dochodu.

Pełna wersja artykułu dostępna tutaj: https://www.cbsnews.com/news/harvard-endowment-2023-harvard-president-salary/