Skip to content Skip to footer

Nowy Portal Ludzie Nauki: Polska Nauka na Wyciągnięcie Ręki

Ministerstwo Edukacji i Nauki wprowadziło innowacyjny projekt “Ludzie Nauki” – portal, który zrewolucjonizuje dostęp do informacji o polskich naukowcach i ich osiągnięciach. Zintegrowane dane z ponad 90 tysięcy naukowców i miliona osiągnięć naukowych są teraz dostępne na jednej platformie, ułatwiając wymianę naukową i integrację z biznesem.

Ludzie Nauki to narodowa skarbnica wiedzy, gromadząca informacje zweryfikowane przez uczelnie i instytucje naukowe. Projekt realizowany przez Centrum Transformacji Cyfrowej ma na celu promowanie polskiego dorobku naukowego zarówno w kraju, jak i za granicą. Portal ma wspierać naukowców w rozwoju kariery, uczestnictwie w konkursach i zdobywaniu grantów.

Portal oferuje otwarty dostęp do wiedzy, umożliwiając wyszukiwanie publikacji, projektów i patentów. Każdy naukowiec ma swoją wizytówkę, prezentującą osiągnięcia, projekty, publikacje, a także wykształcenie i karierę naukową. Dzięki rzetelnym danym dostarczanym przez instytucje naukowe, portal automatycznie aktualizuje profile naukowców.

Głównymi beneficjentami projektu są polscy naukowcy, dla których portal stanowi ważne narzędzie w aplikowaniu o granty, awanse naukowe czy udział w konkursach. System ma także zwiększyć transparentność procesu recenzji prac dyplomowych i wniosków, a naukowcy będą na bieżąco informowani o nowych konkursach i możliwościach finansowania.
Pełna wersja portalu ma być dostępna do końca 2024 roku, a profile naukowców z podstawowymi danymi pojawią się już na przełomie 2023 i 2024 roku. To przełomowe narzędzie, które podniesie polską naukę na nowy poziom i zacieśni więzi między nauką a biznesem.

 

Więcej informacji o projekcie można znaleźć tutaj: ludzie.nauka.gov.pl